InformasjonInformasjon

haldenweb.jpg

Dette firma har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Yrkestittelen advokat, samt advokatbevilling, er gitt i Norge. Advokatene Wang og Holm-Olsen er begge medlem av Den Norske Advokatforening.

Alle advokater har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret for virksomheten som drives i Norge. Sikkerhetsstiller er If Skadeforsikring.

Det er opprettet klageordning for advokattjenester (disiplinærordningen). For nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte den henvises til nettsiden www.advokatenhjelperdeg.no og den videre lenken under ”Klage på advokat”.