Våre saksområder

 

Våre saksområder

  • Strafferett - forsvarer og bistandsadvokat
  • Familierett
  • Arv og skifte
  • Fast eiendom
  • Konkursbo
  • Dødsbo
  • Barnevern
  • Inngåelse/oppløsning av ekteskap og samboerskap