Opplesning av forklaringer

Nedenstående juridiske utrdrag inneholder rettspraksis relatert til når politiforklaringer kan kreves opplest under hovedforhandling, sortert etter noen sentrale aktuelle situasjoner.
Utdraget er ikke oppdatert med rettspraksis etter 2012. Adgangen til å lese opp forklaringen fra avdøde personer er noe utvidet i senere tid. Fordi avgjørelsen om å tillate/nekte lese opp forklaringer inntas i rettsboken istedetfor dommen, er det et betydelig antall avgjørelser omkring temaet, som ikke er tilgjengelige for almenheten, jf. straffeprosessloven § 19 første ledd nr. 3.

powerpoiopplesning nt

juridisk utdrag

 

 

juridisk utdrag med faner opplesning.pdf